Oficiálne kategórie:
Juniori
Muži profesionáli
Ženy profesionálky
3-členné družstvá

Neoficiálne kategórie:
Deti
Amatéri
Tradičná panvica

Balík so všetkými kategóriami:
VysledkyKomplet.zip