Organizátori súťaže si Vás dovoľujú pozvať na súťaž v ryžovaní zlata v nádhernom prostredí Slanských vrchov na východe Slovenska. 

Celá súťaž vrátane ubytovania a kultúrneho programu sa uskutoční v obci Zámutov približne 11 km západne od mesta Vranov nad Topľou. 
Orientačná mapa: