Na tejto stránke sa môžete registrovať do súťaže ako jednotlivec aj družstvo.

Jednotlivci (oficiálne kategórie)

Jednotlivci (neoficiálne kategórie)

Družstvá

Registrácia prostredníctvom webu sa uzavrela v piatok (1. 9. 2017) o 22:00.
Je možné sa registrovať osobne v areáli súťaže, najneskôr však do 11:00 v sobotu (2. 9. 2017).

Štartovné

Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti pred uzávierkou registrácie v aréali majstrovstiev.

Oficiálne kategórie:

Kategória

Poplatok za registráciu

Muži - profesionáli 7,- €
Ženy - profesionálky 7,- €
Juniori* 6,- €
3-členné družstvá                                     12,- €

Neoficiálne kategórie:

Kategória

Poplatok za registráciu

Muži - amatéri 4,- €
Ženy - amatérky 4,- €
Deti* 2,- €
Kanadská alebo čínská (tradičná) panvica 4,- €


*Vekové obmezenia

Kategórie DETI sa môžu zúčastniť súťažiaci vo veku 0 - 12 rokov.
Ďalšie obmedzenie sa týka kategórie JUNIORI, kde je maximálny vek súťažiaceho obmedzený na 16 rokov v deň majstrovstiev.
Kategória MUŽOV a ŽIEN nie je vekovo obmedzená, takže aj súťažiaci mladší ako 16 rokov sa môžu postaviť do claimov vedľa skúsenejších pretekárov.